Wyjazd do Sali Koncertowej Urzędu Miasta w Radomiu