REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Państwo,
Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2021 Wójta Gminy Stara Błotnica,w dniach od 1 marca 2021 r. do 31 marca 2021r. (do godziny 15:00)
zapraszamy do składania wniosków w sprawie rekrutacji nowych dzieci do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących                                                           przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bpa Jana Chrapka w Starych Sieklukach.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły – Zakładka – Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych lub odebrać u nauczycieli Oddziałów Przedszkolnych .
Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniami, w zaklejonych kopertach, proszę dostarczyć do sekretariatu szkoły   lub wrzucić do skrzynki pocztowej przy głównym wejściu do szkoły.