Projekt edukacyjny – Zintegrowane ciało mam.

W tym roku szkolnym, klasa III bierze udział w projekcie edukacyjnym – Zintegrowane ciało mam. To program szkolny Integracji Bilateralnej.

Na podstawie obserwacji dzieci w czasie zajęć ruchowych, oraz problemów jakie mają podczas nauki, można zauważyć, wiele problemów. Uczniowie mają problemy w prawidłowej świadomości własnego ciała, orientacji w stronie własnego ciała, współpracy ciała w obszarach góra/dół, prawo/lewo. Wiele dzieci ma problem z utrzymaniem prawidłowej pozycji ciała podczas pracy stolikowej, a to wiąże się z brakiem kontroli posturalnej, z problemami z zakresie umiejętności małej motoryki czy automatyzacją ruchów. Coraz więcej dzieci, ma widoczne problemy z koncentracją uwagi i pamięcią, czy też prawidłowym zachowaniem w klasie.

Program Integracji Bilateralnej poprawia:

 • Świadomość ciała (schemat ciała w przestrzeni)
 • Równowagę  statyczną  i dynamiczną
 • Kontrolę postawy
 • Współpracę  między półkulami
 • Współpracę ciała w obrębie góra – dół, lewo-prawo, przód-tył
 • Poczucie kierunku
 • Pamięć  sekwencyjną  i planowanie ruchu
 • Automatyzację ruchu
 • Funkcje fizyczne, możliwości  poznawcze, percepcyjne, uwagi, pamięci.

Wprowadzając dzieci, w program Integracji Bilateralnej kładzie się nacisk na integrację
i współpracę funkcji obupółkulowych mózgu. Do opracowania innowacji z zakresu Integracji Bilateralnej, stała się chęć wsparcia dzieci w prawidłowym rozwoju i zminimalizowanie zaburzeń rozwojowych.

Cele główne:

 • poprawę współpracy funkcji obupółkul mózgu,
 • poprawa świadomości ciała, równowagi statycznej oraz dynamicznej
 • poprawa koordynacji obustronnej ciała.

Cele szczegółowe:

 • wzrost poczucia własnej wartości,
 • lepsza kontrola postawy podczas zadań stolikowych,
 • poprawa świadomości ciała i orientacji ciała w przestrzeni,: góra/dół, prawo/lewo,
 • poprawa koncentracji uwagi i pamięci,
 • poprawa pamięci sekwencyjnej,
 • poprawa sprawności fizycznej i planowania ruchu,