Pracownicy

mgr Krystyna Sobień   Dyrektor
 
mgr Martyna Nowak   Oddział przedszkolny „B”, wiedza o społeczeństwie   Wychowawca
mgr Katarzyna Boczek   Oddział przedszkolny „B”   Pomoc
mgr Kinga Prasek   Oddział przedszkolny „A”   Wychowawca
mgr Ewelina Katus   Edukacja wczesnoszkolna   Wychowawca kl. I
mgr Małgorzata Karolewska   Edukacja wczesnoszkolna, Wychowanie do życia w rodzinie   Wychowawca kl. II
mgr Katarzyna Sobień   Edukacja wczesnoszkolna   Wychowawca kl. III
mgr Anna Droszcz   Wychowanie fizyczne, Plastyka   Wychowawca kl. IV
mgr Monika Linarczyk   Język angielski   Wychowawca kl. V
mgr Agnieszka Mizera   Język polski, Historia   Wychowawca kl. VI
mgr Barbara Plata   Język polski, Przyroda, Biblioteka   Wychowawca kl. VII
mgr Kinga Wierzbicka   Matematyka   Wychowawca kl. VIII
mgr Wioleta Kołodziejczyk   Nauczyciel współorganizujący kształcenie   
mgr Maria Borowiecka   Nauczyciel współorganizujący kształcenie, logopeda 
mgr Karina Kuzawińska   Nauczyciel współorganizujący kształcenie  
mgr Beata Korczak   Religia
mgr Marek Bąbolewski   Muzyka
mgr Justyna Trzaska   Nauczyciel współorganizujący kształcenie, pedagog specjalny
mgr Agata Pękysk   Nauczyciel współorganizujący kształcenie, 
mgr Jarosław Stępień   Informatyka, technika
mgr Katarzyna Jakubowska   Chemia, fizyka
mgr Sylwester Leśnowolski   Geografia
mgr Monika Ziółek   Edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Ewa Drapała   Biologia
mgr Anna Nobis   Doradztwo zawodowe
mgr Milena Michalak-Kozera   Język niemiecki 
mgr Anna-Karolina Adamiec   Psycholog