Góra grosza

Jak co roku, nasza szkoła bierze udział w akcji ,,Góra grosza”.  Jeden grosz znaczy niewiele, ale potężna góra grosza może przyczynić się do poprawy losu dzieci, które nie z własnych przyczyn zostały odseparowane od rodzinnego domu, od swoich najbliższych.

Celem akcji jest właśnie zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, czy rodzin zastępczych. Dzięki uczestnictwu w akcji uświadamiamy dzieciom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.