Witaj na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starych Sieklukach

    Aktualności
    Zdalne nauczanie - kontakt
    Pracownicy
    Dokumenty
    BIP
    Zajęcia pozalekcyjne
    Galeria
    Kalendarz
    Historia
    Patron
    Kontakt

 
 Linki:
    Kuratorium
    MEN
    OKE Warszawa

  

      Rys historyczny szkoły
      Do pierwszej połowy XIV wieku na obecnym placu szkolnym istniał duży warsztat garncarski, odkryty w 1961 roku, podczas budowy szkoły podstawowej. Tradycje oświatowe sięgają daleko w głąb dziejów. Pomimo, że pierwsza szkoła powstała dopiero po 1916 roku, już wcześniej notowano duże sukcesy kulturalne. Pierwszymi nauczycielami byli pedagodzy kształcący dzieci właścicieli wsi. Edukacją na typowym dla całej Polski poziomie, aż do XIX wieku zapewniały szkoły parafialne w Jasionnej i w Błotnicy.
      W okresie odrodzenia studenci z Siekluk i okolic byli znani na licznych uniwersytetach.
      Pierwsza szkoła powstała dopiero po 1916 roku. Początkowo funkcjonowała w domach wynajmowanych od mieszkańców. Dopiero po 1945 roku przystąpiono do dalszego rozwoju edukacji. W 1957 roku dzięki staraniom młodej nauczycielki Leokadii Mierzwy zorganizowano 7-klasową szkołę i przyjęto 120 uczniów. Warunki pracy były trudne.. Pragnąc je poprawić przystąpiono do energicznych starań o budowę nowej szkoły. Z inicjatywy pani L. Mierzwy doszło do założenia Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. W lipcu 1961 roku wmurowano w fundamenty nowej szkoły akt erekcyjny, w którym szkołę uznano za "Pomnik Tysiąclecia". Oddanie budynku szkoły do użytku było ukoronowaniem wysiłku pani Leokadii Mierzwy i mieszkańców wsi. Obecnie kontynuuje ona wielowiekowe tradycje polskiej oświaty. Dyrektorem tej szkoły do 1991 roku była pani mgr Leokadia Mierzwa. W latach 1991 - 2011 funkcję dyrektora szkoły pełniła pani mgr Teresa Szyderska. W tym czasie, w roku 2003 szkole nadano imię Biskupa Jana Chrapka. W roku szkolnym 2011/2012 pełniącym obowiązki dyrektora jest pani mgr Krystyna Sobień.